Select language

Správy

Prvá pokuta za porušenie ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii bola udelená lekárni (Doorstep Dispensaree Ltd), ktorá dodáva lieky do domovov s opatrovateľskou starostlivosťou.

bottom-iosec.png
© Copyright 2021 IOSEC. All Rights Reserved.